Dyrekcja

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej

Paweł Żurowski


Wicedyrektorzy klas 5-8

Bożena Bogucka

Mariusz Nowakowski

Wicedyrektorzy klas 0-4

Ewa Mańkowska

Agnieszka Huber