Terminy konsultacji

RODZIC (na 2 -3 dni) PRZED PLANOWANYM SPOTKANIEM UMAWIA SIĘ Z NAUCZYCIELEM PRZEZ DZIENNIK

(ponieważ w tym samym czasie nauczyciel może prowadzić konsultacje z uczniami, przebywać na wycieczce, szkoleniu, czy zwolnieniu lekarskim)