Zespół redagujący stronę

Zespół redagujący stronę internetową szkoły stanowią wszyscy pracownicy szkoły!

Artykuły i publikacje trafiają od autorów do liderów, którzy po sprawdzeniu publikują artykuły na szkolnej stronie internetowej.

Autorzy, wspomniane wyżej, artykuły i publikacje przekazują w wersji elektronicznej tj. w formacie „pdf”, „docx”, „txt”, „jpg”, „gif” na e-mail służbowy.

Członkowie zespołu:

Nad całością treści publikowanych na stronie czuwa p. Barbara Socha.

Nad prawidłowym działaniem strony czuwa p. Tomasz Domeradzki.