Szkolne Centrum Wolontariatu

Szkolne Centrum Wolontariatu rozpoczęło działalność w 2021 roku. Jest to inicjatywa, która zachęca uczniów do działalności społecznej w ramach wolontariatu. Unikalne logo SCW zostało zaprojektowane przez uczennicę szkoły, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. To piękny przykład zaangażowania młodych ludzi w pomoc innym i rozwijanie wartości społecznych. Dzięki Szkolnemu Centrum Wolontariatu uczniowie mogą angażować się w różnorodne działania na rzecz szkoły i jej społeczności. Działalność w ramach wolontariatu jest nie tylko okazją do zdobycia dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół średnich, ale przede wszystkim to nauka postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariusze mogą wspierać różne organizacje pozarządowe, uczestniczyć w zbiórkach, pomagać w akcjach szkolnych, a także w środowiskach seniorskich czy schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Każdy chętny uczeń, począwszy od klasy 6 klasy może zostać wolontariuszem. Aby to zrobić, należy zapoznać się z Regulaminem Szkolnego Centrum Wolontariatu (wstawić link do regulaminu) i dostarczyć do szkoły załączniki wskazane w regulaminie.

Wspólnie możemy tworzyć piękne inicjatywy i pomagać innym! Zachęcamy do odwiedzania Zespołu Wolontariatu w aplikacji Teams 🌟🤝🎨